Пътят на мъдростта на инките, ч.1

„Латиноамериканската поезия на ХХ век“

Las mujeres y la poesía latinoamericana Народно Читалище „Ясна Поляна“ Club Literario de Yasna Polyana http://tolstoist.blog.bg/politika/201... по случай Световния ден на Книгата en homenaje del Día Mundial del Libro y la Literatura организира лекция под надслов: está organizando la ponencia: „Латиноамериканската поезия на ХХ век“ “Los poetas invisibles de América Latina – siglo XX” Лектор: Инка Хуан Юпанки Ponente: Inca Juan Yupanqui Стиховете чете: известният млад варненски поет Росен Николов Los versos presenta: un reconocido joven poeta bulgaro-vanense - Rosen Nikolov http://www.rosennikolov.com/ Лекторът и неговото творчество бяха представени от признатият литературовед, автор и критик: Богомил Костов Аврамов - Хеми El ponente y su obra han sido introducidos por el reconocido literato, autor y critico: Bogomil Kostov AVRAMOV-HEMY https://www.youtube.com/user/MrGodlie... Филм: за поета Хосе Мария Аргедас Película: Sobre la vida y la obra de José María Arguedas Място: Пленарна зала на Община Варна Lugar del evento: La sala principal del Ayuntamiento de Varna Начало: 17:30h Inicio: a las 17:30h / hora de Bulgaria / Дата: 24.04.2018г. Fecha: el 24.04.2018 Допълнителна информация: Този ден на месец април e знаменателна дата за световната литература. Обявен е като международен ден на книгата от ЮНЕСКО. На тази дата през 1616г. са починали три от най-големите имена в световната литература: Сервантес, Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Información adicional: El 23 de abril es una fecha histórica para la literatura mundial. Fue declarado Día internacional del Libro por la UNESCO. En esa fecha en 1616, tres de los nombres más importantes de la literatura mundial han muerto: Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.

Епистемология на образованието - лекция в ШУ "Епископ Константин Преславски" м.Май 2018г. - начало

Епистемология на образованието - лекция в ШУ "Епископ Константин Преславски" м.Май 2018г.

Directorio Web Adsik

domingo, 29 de julio de 2018

Произвол на кандидатите за кметски и общински избори


Произвол на кандидатите за кметски и общински избори
в град Сантяго де Чуко, Перу.
Автор: Хуан Естебан Юпанки Вилялобос

Основополагащият инструмент за планирано развитие на всяко кметско и общинско управление, без съмнение е градската кадастрална карта и поземленият регистър. Но за какво служат те? Определението за тяхната същност и дейност могат да бъдат намерени във всяка световна енциклопедия, например в Wikipedia; и какво ни казва това определение по отношение на градската кадастрална карта и поземления регистър. Това е служебен управленски регистър, създаден от държавата и служещ на нея, в който регистър се описват всички недвижими поземлени имоти: селски землища, градски зони и техните специфични характеристики. Неговият произход идва от Древния Рим, където бива създаден и наложен от Сервий Тулий, с цел да налага данъци върху имотите на знатните особи и богатите собственици на земи, според недвижимото имущество, което те са унаследявали за свое притежание. Все още се пазят най-древните данни, как в Египет по времето на фараоните, са се спазвали в най-малки подробности границите и размерите на парцелите за селскостопанско ползване, за да могат земеделците да възстановяват границите на владенията си след всеки пореден разлив на река Нил.

А за какво служи Кадастърът днес? В наше време, той има три основни фунцкии, които са ясно изразени. Първата му функция е да служи като основа за бъдещи градски, селски и извънградски проекти за инфраструктурата и застрояването. Без едно безкрайно точно познаване на границите на имотите и регистъра на същите, кметствата не биха могли да задвижат и приложат плановете за подредба, нито да издават разпоредби. Втората основна функция е да се изчисляват с точност сумите за данъците върху поземлените имоти, които всяко кметство събира като данък върху земята, в своите приходни фондове. В наше време съществува годишен данък, свързан с имотния регистър, наречен Данък върху недвижимите имоти (ДНИ). И не на последно място кадастърът служи като пазач на правораздавателната система, защото в регистъра се вписват всички последователни собственици на недвижимия имот или на терена, върху който той е построен. Така при делата за делба на имоти, Кадастърът служи като юридическа гаранция за това кой е истинският собственик.

Притежава ли град Сантяго де Чуко този инструмент и прилага ли го? Не, не го притежава под никаква форма. Това, което Сантяго де Чуко притежава, е градски план на града, който обаче по никакъв начин не може да послужи като инструмент за планиране на инфраструктурата. А какво са направили кандидатите за кмет на град Сантяго де Чуко. Отговорът е повече от очевиден, защото понятие си нямат как се управлява едно населено място, още по-малко един град. И никой от кандидатите не може да бъде изключен от групата на чудовищно-невежите, това е подобно на ситуацията с лекар, който оперира от злокачествен тумор произволен пациент, ако признаем на въпросния лекар това право, ние му признаваме правото да решава кой заслужава да живее и кой да умре. Но тъй като ние не сме нито хирурзи, нито лекари, стоим само като безучастни свидетели на смъртта на пациента. Но умиращият пациент всъщност е нашият град, а нашата безучастност ни прави отговорни съучастници на разсипването на цялата ни община. За съжаление изключително много са онези, които одобряват горе-описаната ситуация и техният единствен аргумент е, че има по-важни дела, и изобщо не желаят да осъзнаят истинската същина на проблема. И когато аз твърдя, че делата на всички кметове, през последните години са пълен произвол, то наистина имам впредвид: ВСИЧКИ, защото нито един от тях не прави изключение. Например, изслушвайки техните отчети и анализи, в тях липсва не само професионална лексика, но най-лошото е, че липсват каквито и да било статистически данни за стойностите на недохранване, и въз основа на какво точно се основават твърденията им, че количеството на недохранените било намаляло. До мен непрекъснато достига информация от различни райони на общината, например от Мойепата. А се оказва, че дори Националният Статистически институт не казва нищо конкретно по темата за недохранването.

Кандидатите за кмет – всички до един - отказват да разрешат този тежък проблем, като че ли не съществува никаква връзка между въпросния проблем, междинните и крайните цели на техните предизборни платформи и програми. Единственото, което те неизменно предлагат е отдаване чест на националното знаме, включвайки в тези демонстрации измишльотини изсмукани от пръстите, родени от бедните им на идеи мозъци. Причината е, че всички кандидати са се вторачили и единственото което обмислят е как да спечелят повече пари, как да откраднат повече от предшествениците си на този пост. Точно там ние можем да забележим безумията на техните импозантни проекти, които не само не спомагат за разрешаването на същинските проблеми на Сантяго де Чуко, а дори напротив, създават нови такива. Наистина ли беше приоритет да се построи шосе до Уанда? Не, разбира се, че не беше. Тази планинска махала е почти напълно обезлюдена, там не се извършва никаква активна индустриална или земеделска дейност, която би могла да подобри благосъстоянието на малобройното ú население, като се изключат земеделските земи на един бивш кмет, който има в онзи район овощни градини. Някои ще се опитат да изтъкнат като аргумент, че този отрязък от шосето е бил нужен за да се свърже с дефилето на Уайлас. Но в действителност най-близкото населено място е Чукикара, кръстопът между Пайаска и дефилето на Уайлас. Онова, което наистина бе нужно беше да се построи шосе до Мойепата и да се изгради отклонението до Ситабамба, за да могат многобройните селски стопани от тези два района да имат по-лесен достъп и да взимат по-голямо участие на пазара за селскостопански продукти в Сантяго де Чуко. . По подобен безмозъчен начин, в главата на настоящия все още кмет, влезе друг бръмбар, и той разруши историческия централен площад на град Сантяго де Чуко, построявайки на негово място най-обикновен тематичен парк. Как не заговори у него съвестта, да не разрушава емблематичния за града централен площад, създаден и построен по модела на древногръцката Агора, което го правеше уникален.

По мое мнение: никой от настоящите кандидати не заслужава кметското място, дори никакъв пост не заслужават в Администрацията на Сантяго де Чуко. Достатъчно е човек да прочете техните програми за управлението на града. Всички те, поразително напомнят плана за управление на един кандидат - отпреди няколко мандата, който искаше да построи подземна автогара в Сантяго де Чуко, безмислена идея, но поне проектът беше творчески, за разлика от настоящите кандидати, които дори с това не могат да бъдат похвалени.


miércoles, 27 de junio de 2018

Eдин случай от войната

Моят покоен дядо ми беше разказал един случай от войната. Фашистите дошли в тяхното село, издевателствали над хората. Събрали вечерта всички деца и наредили до стената 12 деца, за да ги разстрелят.
Няколко мъже от селото застанали пред децата, застреляли ги.
Децата останали живи, но две минути по-късно фашистите отново насочили оръжията си. Още няколко мъже и старци застанали пред децата - били застреляни отново, а фашистите започнали да се веселят. Така продължили, докато всички мъже били застреляни.
Не останал нито един. И ето, отново се прицелили към децата, но сега пред тях застанали жените, които не били толкова много. 
Фашистите се засмяли и отново се прицелили, но вече в жените. Миг по късно се разнесла команда: "ОГЪН!" 
и ...

и всички фашисти, като един, паднали мъртви на земята.
Оказало се, че мъжете от селото изпратили един за помощ, казвайки му, че разполагат с малко време, че ще задържат немците и ще спасят живота на децата.
Те съхранили живота на децата с цената на своя.
Тези 15-20 минути смело заставали пред децата, разбирайки, че така трябва, защото са истински мъже и това е последният им ден, последните минути от живота.
Дядо беше едно от тези деца. Той живя и не разбираше, когато гледа новините, как след Великата победа, 
след толкова много смърт в света, 
нищо не се е променило, 
а насилието станало още повече. 
За какво били всички тези жертви, ако нищо не се е променило? 
И аз също не разбирам това..."

... от Юрий Гилев
С благодарност към Петър Арловски за споделения материал.
...
НАРОДНАТА ПАМЕТ ЗА ОТМИНАЛИТЕ ДНИ ТРЯБВА ДА Е ЖИВА... ЗА ДА СЕ ПОМНИ ЛИЦЕТО НА ЗЛОТО, ЧЕ ГО Е ИМАЛО И ЧЕ ЕДИНСТВЕНИЯ НАЧИН ПО КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ НАЗОВЕ ТО Е: "ЗЛО",
А НЕ КАКТО НЯКОИ ИСКАТ ДА ГО ГРИМИРАТ И ДА ГО ПРЕПРАВЯТ НА "ДОБРО"...

lunes, 21 de mayo de 2018

Плаче България

Да, ама повечето от вече онодената аудитория се гледа едно към едно... И не вие, умните и разумните, сте адресата - другата обработваема част. Орната земица с ниски челзц и инстинкти, която трябва да бъде забременена с поредната доза идиотизъм... Помагайте, приятели, помагайте да си отива тази държава. Не Родина и Отечество. Държава. Част от която сме всички ние. И Бойко, не ми казвай, че като си вършим съвестно професионалната работа, сме се издължили. И сме добри поданици на нормалността. Свърши тая. Ако ще се оцелява, трябва да се хапе гема. Но до кръв. Простотията ни обручи и уби. Затова сега не можем да приемем нормални студенти. Неграмотни, тотално неграмотни ученици - не само писмено, социално, политически, исторически... Видяхте ли симпатичното момиченце в предаването Стани богат - големият й проблем беше, че не знае думата автокрация... О, има далеч по-жалки примери. Думите изчезват. Да не говорим за красивите архаични и други думи. За диалектите не смея да споделя. Няма прошка за моралните престъпници. Все едно дали са национални медийни икони и авторитети. Щом можеш да направиш рубрика от "Глей как са прай", да легализираш артистично идиотизма, и това да минава за култура, да дойде Пенчо Кубадински и не да се хваща за кобура, а да ви скъса... и каквото там си имате за късане.- Това са думи на Сава Василев, зад които заставам и аз!martes, 8 de mayo de 2018

Патриотично възпитание на младите хора

- Патриотическое воспитание молодых людей – одно из условий становления сильного государства, - считает Богдан Манолов. И уже два года вместе со своими друзьями-единомышленниками разрабатывает идею создания в Варне кадетской школы. В сентябре состоится ее долгожданное открытие! К заветному дню 15 сентября многое уже готово. Вот и знамя у будущей школы теперь есть! 
Шестого мая, в день св. Георгия Победоносца – покровителя Болгарской армии, состоялось его торжественное освящение в православной церкви. 

- Кадеты должны гордиться, что родились в нашей стране, стремиться сохранять её богатства и красоту, гордиться её героическим прошлым, своими предками, любить свой народ. Они должны знать историю своей малой родины, историю своей семьи, - рассказывает о подготовке кадетов Богдан Манолов. Разработанные школьные программы будут включать много образовательных направлений. Среди них, например: начальное военное обучение, основы безопасности в аварийных и катастрофических ситуациях (медико-санитарная подготовка, приемы оказания первой помощи), общеобразовательные предметы (история, военная история, астрономия, болгарский язык и литература, русский язык, психология, вальс), а также фитотерапия, физическая подготовка, фехтование. 
Летние месяцы для будущих кадетов не пройдут зря. С 15 июня по 15 сентября в окрестностях Варны будет работать военно-патриотический детский лагерь.


- La Educación Patriótica de los jóvenes - una de las condiciones para el surgimiento de un estado fuerte - considera a bogdan manolov. Y durante dos años, junto con sus amigos afines, está desarrollando la idea de crear una escuela secundaria en varna. En Septiembre, su largamente esperado descubrimiento se llevará a cabo! Para el día del 15 de septiembre, mucho ya está listo. Hay una pancarta en la futura escuela ahora!
El de mayo, el día de st. Jorge Sagrado, patrón del ejército búlgaro, tomó su solemne santificación en la iglesia ortodoxa.
Los cadetes deben estar orgullosos de haber nacido en nuestro país, para tratar de preservar su riqueza y belleza, para estar orgullosos de su heroico pasado, sus ancestros, para amar a su pueblo. Necesitan conocer la historia de su pequeña patria, la historia de su familia, habla sobre el entrenamiento de los cadetes bogdan manolov. Los planes de estudio de las escuelas se incluirán en muchas actividades educativas. Entre ellos, por ejemplo: Formación militar primaria, fundamentos de seguridad en situaciones de emergencia y catástrofes (formación de salud, técnicas de primeros auxilios), temas generales (historia, historia militar, astronomía, lengua búlgara y literatura, lengua rusa, Psicología, vals) también Como fitoterapia, entrenamiento físico, Esgrima.
Los meses de verano para futuros cadetes no serán desperdiciados. Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, el campamento militar patriótico de niños estará trabajando en las cercanías de varna.

#Болгария #Варна


jueves, 12 de abril de 2018

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРОФ. КРАСИМИРА МУТАФОВА

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРОФ. КРАСИМИРА МУТАФОВА
Отправям тези редове до Вас и до всички, присъствали на поне няколко от 85-те издания на рубриката „Академичен четвъртък“, организирана от мен в Университетска библиотека на Великотърновския университет. Разбирам деликатността на ситуацията, защото Вие не сте сред приобщените и едва ли си давате сметка за същността и отговорностите, свързани с инициативата. Винаги съм смятал, че традициите са важна част от духовния живот на хората и институциите. Това в още по-голяма степен важи за академичните общности. При други обстоятелства вероятно бих приветствал този Ваш опит да продължите започнатата от мен през 2005 г. рубрика. Вярно е, че не съм я патентовал и нямам юридически права над нея. Но държа да заявя следното:
1. Разграничавам се от новите опити за продължаване на рубриката и не желая в публичното пространство името ми да се свързва с нея от този момент нататък.
2. С оглед на обстоятелствата, при които бе проведен конкурсът за Директор на Издателски и библиотечно-информационен комплекс при ВТУ в края на миналата година и Вашето избиране на въпросната длъжност, считам за неуместно да се възползвате от интелектуален продукт, плод на моя идея, организация и многогодишни усилия. Намирам този Ви опит за проява на лош вкус, липса на възпитание и колегиалност, не на последно място – за интелектуална кражба и безсилие да създадете нещо свое. Това ми напомня да призова и Вас, след безрезултатните опити да накарам съответните управленчески личности и структури да го направят, да подкрепите идеята ми да бъдат публикувани на страницата на Университета трите конкурсни Концепции – нека станат достояние на всички, в това число и на специалистите по библиотечно и издателско дело в страната, за да се опровергае или потвърди усещането за нечистоплътност на конкурсната ситуация. Разбира се, иде реч за автентично входираните концепции при съответните гаранции на отговорните лица. Различното ще е равно на криминална ситуация.
3. За да Ви избавя от мъките по измислянето на друго име на онова, което очевидно се каните да копирате, ви предлагам вместо „Академичен четвъртък“ да наречете рубриката „Кукувичи петък“ – името изцяло отговаря на обстоятелствата, които са Ви конституирали. И е в духа на книга с небезизвестно заглавие от първите години на прехода („Синдром на кукувицата“).
4. Искрено съчувствам на онези, които ще ви помагат и ще съучастват при обслужването на идеята от тук нататък – ще им се наложи да участват в церемония по предрешване, в състезание по дебелоочие и в конкурс по безпаметство. Едновременно! Но у нас това са шампионатни дисциплини без световна конкуренция.

Прося извинение вместо Вас от всички досегашни участници в рубриката „Академичен четвъртък“ от България и извън нея – учени, поети, писатели, художници, изкуствоведи, музиканти, преводачи, издатели, представители на наши и чужди културни и научни институции, възпитаници на Великотърновския университет – трудно ми е да изброя всички, които съм представял и на които съм давал трибуна. Накратко, дами и господа: ОТРИЧАМ СЕ! Така, както се отричат нормалните хора от скъпи на сърцата им неща – с болка и омерзение.
На печелившите – честито!
проф. дфн Сава Василев
В. Търново, 11 април 2018 г.

lunes, 2 de abril de 2018

Схема за глобяване на невинни пътници в градския транспорт във Варна и България

Схема за глобяване на невинни пътници в градския транспорт във Варна и България


Днес се натъкнах на следната случка... 

В 10.30 сутринта си хващам автобус на линия 31. Сядам на първото свободно място и тъй като съм облечена с дрехите за езда, гледам да не обръщам внимание на никой, който ме гледа странно... Все пак слънцето пече и времето е вече топло, а аз си се разхождам с ботуши със шпори и ярко червен брич (панталон за езда), нормално да има интересни реакции и погледи. В момента в който седнах се загледах в телефона си, а бях приготвила левчето в лявата си ръка, от към страната на кондукторката за да го дам когато мине... Но така и не видях жена или мъж да минава и не чух никой да казва "без билети и карти за проверка".

След 2 мин някъде една жена ми казва "вашия билет за проверка" и даже без да се замисля подавам левчето в ръката и тя го взема... Погледна ме и пита "защо нямаш билет". Аз вече разбрала че това е проверка, спокойно отвърнах, че не съм видяла кондукторката. А тя отвърна, че била изчакала кондукторката да мине през целия автобус за да започне проверката. И аз казах, че е възможно да е минала ама не съм длъжна да оглеждам хората за да търся коя кондукторката. При което и двете започнаха да ме обвиняват, контрольорката, че съм си гледала телефона, а кондукторката, че съм била гледала през прозореца. Проверяващата ми каза, че не било оправдание, че съм си гледала телефона, а аз от върнах, че не се оправдавам и както сама е видяла, в момента в който чух, че ме питат за билет, съм подала парите. 

Тя започна да ме обвинява, че трябвало да съм гледала за кондукторката и да я спра за да си взема билет и я накара да ми вземе левчето, за да ми даде билет... И така и стана... Даже ми сложи билета на свободната седалка, от там вече си го взех аз... Но контролата продължи да мрънка да съм си била платила глобата от 3 лв... След моя отказ, тя накара шофьора на автобуса, да спре на дадената спирка и да ме заплашва, че автобуса няма да тръгне ако аз не платя глобата или ако не сляза... След моя пореден отказ, твърдейки че не съм виновна и че не съм видяла кондукторката, а вече имам билет, хората взеха да се оплакват, че автобуса не мърда. 

Едно младо момче стана и реши че ще ми плати глобата, след което аз отказах, а контролата го пита дали е проверен и той каза "да с карта съм, аз ще и платя глобата.. Колко е тя".. Проверяващата отново се заяде с мен, понеже пак отказах на момчето да ми плати билета, и започна да вика към останалите хора как те си били купили билет, а аз не съм. При което момчето отново ме защити, че току що съм се качила и че не разбира какъв е проблема след като вече си имам билет. Една млада жена в същото време стана и подаде 10 лв на контролата, които се опитах да издърпам, за да върна на жената, за да не плаща измислената глоба, но не успях... И контрольорката закрачи бързо към шофьора, при което аз казах че искам имената на кондукторката и нейнит... 

Кондукторката не се дърпаше, но контролата се опита да я дърпа за ръката за да не видя имената, но аз ги бях снимала, а контрольорката даже се опита да скрие нейните ... Момчето пак ме защити, че съм в правата си да видя имената, а тя просто каза, че няма да ги видя..... За мой късмет бях успяла да ги снимам и ги заплаших, че ще подам жалба... Хората около мен тръгнаха да ме защитават, че вече съм имала билет, а те ме глобяват и да говорят, че кондукторката не си е свършила работата, а наказания излиза гражданина. До слизането и от автобуса имаха разправии, а тя бързаше да слезе. А аз бързах да върна парите на жената, а тя няколко пъти искаше да я уверя, че имам пари... 

Не мога да си обясня, защо след като някой не си е свършил работата, някой гражданин трябва да си плати за това... Те утре могат да извъртят същия номер на друг клиент, само и само да припечелят някой лев... С какво съм виновна, че и без това избягвам погледа на хората, ами и кондукторката даже не попита за билет. Аз не съм длъжна да я гоня из целия автобус за да си взема билет.. Да не говорим, че не съм човек, който да опита да спести левчето си. Нито ще обеднея, нито ще забогатея с тези пари... Да не говорим че облеклото ми е, толкова забележимо, че няма как да ме пропусне човек... Не съм за 3те лева глоба, а за отношението което получавам без да съм направила нищо... Колкото исках да съм незабележима заради дрехите, толкова успяха да накарат, всички да ме зяпат... 

Докато се премълчават такива случки, справедливост в България, няма да има... Яд ме е, че не направих видео..

На снимките имената на двете служителки участващи в схемата:Символизъм на шевиците

Лекция пред Съюза на учените / СУБ / - гр. Варна Конференция "Културното наследство на гр.Варна и района" Сравнение между шевиците на индианските племена от Андите и шевиците на българите, м.Септември 2018г.

Пътят на мъдростта на инките, ч.2