Пътят на мъдростта на инките, ч.1

Пътят на мъдростта на инките, ч.2

Directorio Web Adsik

miércoles, 8 de febrero de 2017

Индианското мислене и логика в Перу днес

                  Изявление на Хуан Естебан Юпанки Вилялобос
/ извадки от статии /
за Читалище „Ясна поляна“ - Варна

прочетете   оригинала   на   испански   език   на   следния   адрес:

Съвременното западно общество с неговата политическа и икономическа система генерира унищожение на екосистемите по целия свят, защото неговата система се базира на линейната логика, която пък се изгражда на принципа на не-допускане на противоречие. Същата има две дъщерни производни: едната е принципът на индивидуализма, който поражда алчност.

В съвременните западни общества, на практика, не можем да говорим за демокрация, защото ако се отнесем към древногръцкото понятие за демокрация, то ще видим, че сега на Запад е в сила точно обратното.

Но нека да продължим с линейната логика, която има за основа правилото, че третият обект е недопустим и като такъв се явява изключен. За вярно се приема или едното твърдение, или противоположното на него, като по този начин се изключва възможността за трета различна позиция или трето предложение, което би могло да обедини предходните две. Това е сърцевината на западния начин на мислене, и върху нея се изгражда духовния им живот. Този тип на мислене, е рационалност основана на отхвърляне. Оценяват се само две логически стойности и се избира или едната, или другата.

За да просъществува човешкото общество, в неговото многообразие и колоритност, ние трябва да се прибегнем до други парадигми за решаване на проблемите му. Капитализмът, като политическа и социална форма на управление, не е решил проблемите с култура и духовността на човеците, защото ползва логиката на отчуждаване и отхвърляне.

За да просъществува демокрацията и човечеството, трябва да има диалог между всички страни включени в това световно уравнение, като налагането със сила или сплашването, не бива да се включват като форми на отношение, и самата Държава, не би трябвало да застава на нечия страна, за сметка на опозицията ú. Онези, които управляват Държавата, не бива да забравят, че са просто обикновени избрани управители, на имуществото и на наследството на нацията; и когато част от населението им се противопоставя, па макар и само с мирни законни форми на протест, това би трябвало да накара управниците да се замислят как да балансират уравнението. Управляващите не бива да вземат страната на транс-национални дружества и капитали, в ущърб на интереса на своето население. Те са във властта, защото народът им е гласувал доверие, и те му дължат грижовно управление. Не бива да опресират народа чрез полицейщина, и не бива да изправят войската срещу нейните едино-кръвни сънародници.

Сократ, ни е дал безценен урок: При демокрацията всички са равни и всеки, трябва да има възможност да изрази своето мнение и решения, с абсолютна свобода. Но ако държавата реагира на така изразеното мнение с военен натиск, тя се превръща в диктатура.

Индианският социализъм от Андите и Амазонка, и неговата идеологическа и политическа основа – Обединителното мислене, са най-автентичният политически израз на индианските народи, борещи се за историческото възстановяване и реабилитиране на Перу, едно Перу основано на уважението към хилядолетното минало на нашата родина.

Индианският социализъм от Андите и Амазонка, има дълбоки корени подхранващи го повече от 15 000 години. Ние, съвременните индианци, сме материалното и духовното продължение, на нашите предци, продължение, което никога не е преставало да съществува и никога не е губило спомените си. Икономическата система, която ние проповядваме е тип комуна, основаваща се на взаимната, реципрочна връзка с Майката Земя и Майката Природа, с реципрочна връзка между икономическото производство и възпроизводството в живата и нежива природа, както и между човеците. Стремежът ни е: между всички тях, да цари баланс и равновесие. Ние сме движение, което е разтворило обятията си за обединяване на най-доброто от наследството на освободителните движения, движенията за независимост, много-националните, антирасистките, патриотинчите и антиимпериалистическите движения на нашия народ, включая значителните положителни приноси на народите от другите континенти, придошли в Америка, по своя воля – като европейските заселници, или насилствено изселени тук – като африканските.

Предлагаме и вярваме в обединението на различните и в обединението въпреки различията. Това обединеие е възможно на основата на образованието, културата и уважението към националната идентичност и самосъзнание на всеки отделен индивид.

Властта трябва да бъде разпределена и практикувана от народа, защото от него произлиза. Ние предлагаме един многонационален проект за нашата родина / ПЕРУ /, който има желанието и амбициите да обедини всички положителни приноси от близкото и далечното минало, достойни за доверие и уважение, с дълбоко само-осъзнаване на историческите постижения и успехи.

Ние сме една хиляголетна култура, доброжелателна, приемаща, много разнообразна, но обединяваща и примиряваща противоположностите и поради това непобедима. Нашите хора – индианците от различните племена населяващи кордилерите на Андите, джунглата на Амазонка и Мараньон, крайбрежната океанска ивица и пустинните райони на юг, се борят с мирни методи, когато бъдат лишени от земите си и от дома си. Веднъж изгонени те отново мирно се завръщат на същото място, където някога е бил домът им, при Майката Природа, дори с риск да умрат. А когато усетят, че смъртта им наближава те отново мирно се завръщат на същото място, където някога е бил домът им, за да почиват останките им, в Майката Земя, там където почиват и предците им. Това е нашата индианска логика.No hay comentarios: